Surgeries/Cymorthfeydd 2020

IMG_2490

IMPORTANT

During the current crisis, face to face surgeries will not be taking place. I will be holding telephone surgeries on Saturday 4th April 10-11am, and on Friday 24th April 4-5pm. Please phone my office on 01446 740981 or write to me at 115 High St, Barry CF62 7DT to book an appointment.

January  

Saturday 11th,  10-11am, Citizen’s Advice, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 31st,  4-5pm, Llantwit Major Heritage Centre, Town Hall, Llantwit Major CF61 1SD

February

Saturday 22nd, 10-11am, Citizen’s Advice, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

March  

Friday 13th,  4-5pm, The Gathering Place, St Athan CF62 4JH

April 

Saturday 4th, 10-11am, Citizen’s Advice, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 24th, 4-5pm, Cowbridge Town Hall, High St, Cowbridge CF71 7DD

May

Saturday 16th, 10-11am, Citizen’s Advice, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

If you can’t make a surgery please don’t hesitate to contact me –

01446 740981    0300 200 7110  jane.hutt@assembly.wales

115 High St, Barry, Vale of Glamorgan CF62 5TR or National Assembly for Wales, Cardiff Bay, CF99 1NA

Keep up to date with me through Facebook and Twitter @JaneHutt

 

Cymorthfeydd

Mae Cymorthfeydd yn gyfle i etholwyr gael sgwrs bersonol gyda mi i drafod unrhyw broblemau neu bryderon yn gyfrinachol. Maen nhw’n cael eu cynnal yn gyson ar hyd a lled y Fro – mae’r manylion i’w gweld isod. Does dim angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Ionawr

Dydd Sadwrn 11eg, 10-11yb, Cyngor ar Bopeth, 119 Heol Broad, Y Barri CF62 7TZ

Dydd Gwener 31ain, 4-5yh,  Canolfan Dreftadaeth Llanilltud Fawr, Neuadd y Dref CF61 1SD

Chwefror 

Dydd Sadwrn, 22ain, 10-11yb, Cyngor ar Bopeth, 119 Heol Broad, Y Barri CF62 7TZ

Mawrth 

Dydd Gwener,  13eg, 4-5 yh, The Gathering Place, Sain Tathan, CF62 4JH

Ebrill 

Dydd Sadwrn 4ydd, 10-11yb,Cyngor ar Bopeth, 119 Heol Broad, Y Barri CF62 7TZ

Dydd Gwener 24ain, 4-5yh, Neuadd y Dref Y Bont-faen,  Stryd Fawr, CF71 7DD

Mai 

Dydd Sadwrn 16eg, 10-11yb, Cyngor ar Bopeth, 119 Heol Broad, Y Barri CF62 7TZ

 

Os na allwch chi ddod i gymhorthfa, mae croeso i chi gysylltu â mi –

01446 740981 | 0300 200 7110  jane.hutt@cynulliad.cymru

115 Stryd Fawr, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5TR neu’r Cynulliad Cenedlaethol, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Manylion diweddaraf gennyf trwy Facebook a Twitter @JaneHutt