Surgeries/Cymorthfeydd

IMG_2490

Advice Surgeries are a chance for constituents to speak to me personally and in confidence about problems or concerns. They are held regularly throughout the Vale of Glamorgan – scroll down for details. No appointments are necessary.

September  

Friday 13th, 4.30-5.30pm  CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 27th, 4-5, Llantwit Major Heritage Centre, Town Hall, Llantwit Major CF61 1SD

October

Saturday 12th, 10-11am, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 25th, 4-5pm, The Gathering Place, St Athan CF62 4JH

November 

Friday 15th, 4.30-5.30pm, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 29th, 4-5pm, Murchfield Hall, Sunnycroft Lane, Dinas Powys CF64 4QQ

December

Saturday 7th, 10-11am, CAB,  119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 20th, 4-5pm, Cowbridge Town Hall, High St, Cowbridge CF71 7DD

If you can’t make a surgery please don’t hesitate to contact me –

01446 740981    0300 200 7110  jane.hutt@assembly.wales

115 High St, Barry, Vale of Glamorgan CF62 5TR or National Assembly for Wales, Cardiff Bay, CF99 1NA

Keep up to date with me through Facebook and Twitter @JaneHutt

 

Cymorthfeydd

Mae Cymorthfeydd yn gyfle i etholwyr gael sgwrs bersonol gyda mi i drafod unrhyw broblemau neu bryderon yn gyfrinachol. Maen nhw’n cael eu cynnal yn gyson ar hyd a lled y Fro – mae’r manylion i’w gweld isod. Does dim angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Medi

Dydd Gwener 13eg, 4.30-5.30yh, CAB 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

Dydd Gwener 27ain, 4-5, Canolfan Dreftadaeth Llanilltud Fawr, Neuadd y Dref CF61 1SD

Hydref

Dydd Sadwrn, 12fed, 10-11yb, CAB, 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

Dyff Gwener, 25ain, 4-5yh, The Gathering Place, Sain Tathan CF62 4JH

Tachwedd

Dydd Gwener,  15fed, 4.30-5.30yh, CAB, 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

Dydd Gwener, 29ain, 4-5, Neuadd Murchfield Dinas Powys, Sunnycroft Lane, CF64 4QQ

Rhagfyr

Dydd Sadwrn 7fed, 10-11yb, CAB, 119 Broad St, Y Barri, CF62 7DZ

Dydd Gwener 20fed, 4-5yh, Neuadd y Dref Y Bont-faen,  Stryd Fawr, CF71 7DD

 

Os na allwch chi ddod i gymhorthfa, mae croeso i chi gysylltu â mi –

01446 740981 | 0300 200 7110  jane.hutt@cynulliad.cymru

115 Stryd Fawr, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5TR neu’r Cynulliad Cenedlaethol, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Manylion diweddaraf gennyf trwy Facebook a Twitter @JaneHutt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements