Surgeries/Cymorthfeydd 2020

IMG_2490

IMPORTANT

During the current crisis, face to face surgeries will not be taking place. Please phone my office on 01446 740981 or write to me at 115 High St, Barry CF62 7DT to book an appointment.

Please don’t hesitate to contact me

01446 740981    0300 200 7110  jane.hutt@assembly.wales

115 High St, Barry, Vale of Glamorgan CF62 5TR or National Assembly for Wales, Cardiff Bay, CF99 1NA

Keep up to date with me through Facebook and Twitter @JaneHutt

Cymorthfeydd

Mae Cymorthfeydd yn gyfle i etholwyr gael sgwrs bersonol gyda mi i drafod unrhyw broblemau neu bryderon yn gyfrinachol. Maen nhw’n cael eu cynnal yn gyson ar hyd a lled y Fro – mae’r manylion i’w gweld isod. Does dim angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Mae croeso i chi gysylltu â mi –

01446 740981 | 0300 200 7110  jane.hutt@cynulliad.cymru

115 Stryd Fawr, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5TR neu’r Cynulliad Cenedlaethol, Bae Caerdydd, CF99 1NA

Manylion diweddaraf gennyf trwy Facebook a Twitter @JaneHutt