Surgeries/Cymorthfeydd

IMG_2490

Advice Surgeries are a chance for constituents to speak to me personally and in confidence about problems or concerns. They are held regularly throughout the Vale of Glamorgan – scroll down for details. No appointments are necessary.

Saturday January 12th  10-11am, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday January 25th 4-5pm, Cowbridge Town Hall, Cowbridge CF71 7DD

Friday February 8th 4.30-5.30pm, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday February 22nd 4-5pm, Llantwit Major Heritage Centre, Town Hall, CF62 1SD

Saturday 16th March 10-11am, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 29th March 4-5pm, The Gathering Place, St Athan CF62 4JH

Friday 5th April 4.30-5.30, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 26th April 4-5pm, Murchfield Hall, Sunnycroft Lane, Dinas Powys CF644QQ

Saturday 11th May 10-11am, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 24th May 10-11am, Age Connect, 38 Holton Rd, Barry CF63 4HD

Friday 14th June 4.30-5.30, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Friday 28th June 4-5pm, Llantwit Major Heritage Centre, Town Hall, CF62 1SD

Saturday 13th July 4.30-5.30pm, CAB, 119 Broad St, Barry CF62 7TZ

Saturday 27th July 12.30-1.30, St Brides Major Church Hall, CF32 0SD 

 

If you can’t make a surgery please don’t hesitate to contact me –

01446 740981    0300 200 7110  jane.hutt@assembly.wales

115 High St, Barry, Vale of Glamorgan CF62 5TR or National Assembly for Wales, Cardiff Bay, CF99 1NA

Keep up to date with me through Facebook and Twitter @JaneHutt

 

Cymorthfeydd

Mae Cymorthfeydd yn gyfle i etholwyr gael sgwrs bersonol gyda mi i drafod unrhyw broblemau neu bryderon yn gyfrinachol. Maen nhw’n cael eu cynnal yn gyson ar hyd a lled y Fro – mae’r manylion i’w gweld isod. Does dim angen trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

 

Dydd Sadwrn 12 Ionawr  10-11am, CAB, 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

 

Dydd Gwener Ionawr 25 4-5pm, Neuadd y Dref, Y Bont-faen CF71 7DD

 

Dydd Gwener 8 Chwefror 4.30-5.30pm, CAB, 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

 

Dydd Gwener 22 Chwefror 4-5pm, Canolfan Dreftadaeth Llanilltud Fawr, Neuadd y Dref, CF62 1SD

 

Dydd Sadwrn 16 Mawrth 10-11am, CAB, 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

 

Dydd Gwener 29 Mawrth 4-5pm, The Gathering Place, Sain Tathan CF62 4JH

 

Dydd Gwener 5 Ebrill 4.30-5.30, CAB, 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

 

Dydd Gwener 26 Ebrill 4-5pm, Neuadd Murchfield, Sunnycroft Lane, Dinas Powys CF644QQ

 

Dydd Sadwrn 11 Mai 10-11am, CAB, 119 Broad St, Y Barri CF62 7TZ

 

Dydd Gwener 24 Mai 10-11am, Age Connect, 38 Heol Holton, Y Barri CF63 4HD

 

Dydd Gwener 14 Mehefin 4.30-5.30, CAB, 119 Broad St, Y Barri, CF62 7TZ

 

Dydd Gwener 28 Mehefin 4-5pm, Canolfan Dreftadaeth Llanilltud Fawr, Neuadd y Dref, CF62 1SD

 

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf 4.30-5.30pm, CAB, 119 Broad St, Y Barri, CF62 7TZ

 

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 12.30-1.30, Neuadd yr Eglwys Saint-y-brid, CF32 0SD 

 

Os na allwch chi ddod i gymhorthfa, mae croeso i chi gysylltu â mi –

01446 740981 | 0300 200 7110  jane.hutt@cynulliad.cymru

115 Stryd Fawr, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5TR neu’r Cynulliad Cenedlaethol, Bae Caerdydd, CF99 1NA

 

Manylion diweddaraf gennyf trwy Facebook a Twitter @JaneHutt 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements